Стив Џобс | Trendseteri
Menu

Tag: Стив Џобс

Steve Jobs – Цитати…

4901
Оние кои ве сакаат никогаш нема да ве остават, затоа што дури и да имаат 100 причини да си…

Google, Pepsi, Apple, Amazon,…

5135
Како најпознатите светски брендови ги добиле своите имиња?   Заедничко за сите светски популарни компании е во тоа што…