2.631 ЛИЦЕ СЕ СТЕКНАЛО СО СОЦИЈАЛНА ПЕНЗИЈА | Trendseteri
Menu

2.631 ЛИЦЕ СЕ СТЕКНАЛО СО СОЦИЈАЛНА ПЕНЗИЈА

2.631 ЛИЦЕ СЕ СТЕКНАЛО СО СОЦИЈАЛНА ПЕНЗИЈА , ИЗВЕСТУВААТ ОД МТСП

 

Од почетокот на спроведувањето на социјалната реформа до сега 2.631 лице се стекнаа со правото на користење на социјална пензија предвидена со законската регулатива за социјална сигурност на стари лица. Месечниот надоместок изнесува околу 6.000 денари, средства со кои социјално се обезбедуваат лицата над 65 години коишто немаат други извори на егзистенција.

Министерството за труд и социјална политика соопшти дека право на социјална пензија имаат сите лица коишто се државјани на Македонија најмалку 15 години и не примаат старосна пензија, вклучувајќи ги и лицата без ден работен стаж.

За домаќинствата каде што и мажот и жената ги исполнуваат условите за користење на социјална пензија месечниот надоместок го користи само еден член, бидејќи станува збор за право од социјалната заштита и не е поврзано со ПИО.

Министерството за труд и социјална политика ги повикува сите граѓани и граѓанки коишто ги исполнуваат условите предвидени со законската регулатива да поднесат барање за остварување на социјална пензија во месно надлежните центри за социјални работи.